Po - Pá 7:00 - 15:30 h.

prodejna tel.: 465 649 139, 737 760 113

JAMENSKÁ a.s.

Jamné nad Orlicí 104, 561 65 Jamné n/O

AGROSYSTÉM MLADKOV s.r.o.

Mladkov 173, 561 67 Mladkov

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO

Jamné nad Orlicí 289, 561 65 Jamné n/O

Minerální lizy

 • Minerální lizy pro zvířata v systému ekologického zemědělství

  S platností od 7. 12. 2004 připravila společnost Jamenská a.s. pro chovatele zvířat v systému ekologického zemědělství novou řadu výrobků – minerálních lizů pro skot, ovce, kozy a koně, která splňuje Zákon č. 242/2000 Sb. a NR 2092/91.

  Nové složení výrobků (použité suroviny) je v roce 2005 pro chovatele zvířat v systému ekologického zemědělství zárukou splnění podmínek nutných k uznání chovu orgány KEZ o.p.s. a k nároku na výplatu dotací pro EZ.

  Tabulka složení základních řad minerálních lizů pro skot:

  Minerální liz Ca P Mg Na Mn Zn Cu I Co Se Ca:P
  (průměrné hodnoty - změna možná) g/kg mg/kg  
  Mg pro EZ skot 32 50 88 145 3250 5000 350 40 10 20 1:1,55
  Mg-P pro EZ skot 18 70 75 165 3000 4100 490 40 10 20 1:3,90
  Ca pro EZ skot 65 50 38 150 1200 4000 400 40 10 20 1,30:1
  Reka pro EZ skot 90 40 55 110 1900 3000 500 40 10 20 2,25:1
  Ovce pro EZ ovce, kozy 55 30 75 140 760 3900 40 10 15 1,80:1
  Koně pro EZ koně 125 45 50 90 1400 1800 300 20 20 8 2,80:1

  Změna složení vyhrazena.

  Kromě těchto vlastních výrobků zůstává samozřejmě v nabídce i nadále krmná sůl lisovaná Lisal (kostky 10 kg), kusová sůl a pytlovaná sůl. Vhodnost použití krmné soli v systému EZ není třeba dokládat příslušným certifikátem KEZu o.p.s., možnost použití krmné soli v systému EZ vyplývá přímo ze Zákona č. 242/2000 Sb. a NR 2092/91.
  Certifikát na výrobky pro EZ „KEZ doporučuje pro EZ“ č. 001854 pro výrobce vstupů pro EZ ze dne 7. 12. 2004 je platný do 6. 12. 2005.

 • Minerální lizy pro skot

  Minerální lizy pro skot představují nosný program výroby minerálních krmiv ve společnosti Jamenská a.s. Tyto výrobky jsou vhodné pro všechny věkové kategorie zvířat od stáří 3 měsíců, pro dojná i masná plemena skotu.

  Ve stájích se minerální lizy umísťují v dosahu zvířat, nejlépe do speciálních držáků (hranaté nádoby s náplní 10 kg). Tyto držáky je možné dodat spolu s první dodávkou lizů. Nádoby kruhové s náplní 20 kg je možné umístit např. do krmných žlabů nebo do speciálních podstavců. Pro tyto případy jsou vhodné použít samostatné náplně, nedochází k poškození obalů. Vhodné je umístění v blízkosti napáječek nebo napájecích žlabů.

  Minerální lizy pro skot lze rozdělit do několika řad, lišících se složením a vzájemným poměrem mezi vápníkem, hořčíkem a fosforem:

  řada Mg: vhodná pro letní období na pastviny i do stájí k zelenému krmení, poměr Ca:P je 1:1,4, obsah vápníku 35 g/kg, obsah hořčíku 80 g/kg, bližší složení uvádí tabulka

  řada Mg-P: svým složením vhodná pro výživu krav stojících „na sucho", poměr Ca:P je 1: 3,5, obsah vápníku 20 g/kg, obsah hořčíku 60 g/kg, bližší složení uvádí tabulka

  řada Ca: vhodná k zimní krmné dávce i k celoročnímu použití, poměr Ca:P je 1,4:1, obsah vápníku 70 g/kg, obsah hořčíku 30 g/kg, bližší složení uvádí tabulka

  řada Reka-Miral: pro období zvýšené spotřeby vápníku (např. po otelení), poměr Ca:P je 2,5:1, obsah vápníku 100g/kg, obsah hořčíku 50 g/kg, bližší složení uvádí tabulka

  Tyto řady lizů jsou rozšířeny i o liz s přísadou melasy.

  Řada Mg a řada Ca jako základ naší nabídky je vyráběna „na sklad“ a to v obalech po 10 kg i 20 kg. Dodací lhůta je v tomto případě poměrně krátká, rozhoduje zajištění termínu dopravy.

  Na pastvinách doporučujeme pokládat lizy na vyvýšené místo do připravených podstavců, nebo použít např. pneumatiku jako obruč kolem nádoby, čímž se zabrání převrácení nádoby zvířaty, rozbití obalu a znehodnocení výrobku.
  Doporučujeme vzhledem k vlastnostem minerálního lizu, chránit jej před působením slunce a deště vhodným zastřešením či zastíněním.

  Nejen tyto řady minerálních lizů pro skot, ale i minerální lizy pro ovce, kozy či spárkatou zvěř, je možné na přání zákazníka doplnit a obohatit o organickou formu prvků Se, Zn, Cu. Jedná se cheláty těchto prvků, tedy organismem zvířat lépe využitelnou formou. Vždy část z celkového obsahu těchto prvků je nahrazeno touto chelátovou formou. Lze dodat i vzájemné kombinaci těchto prvků dle přání zákazníka.

  Takový výrobek je poté označen např. liz Mg-Se-Zn. Toto označení znamená, že se jedná o řadu Mg doplněnou o organickou formu Se a organickou formu Zn. Konkrétní složení daného výrobku je samozřejmě uvedeno na etiketách.

  Jak základní řady minerálních lizů, tak i varianty obohacené o organickou formu Se, jsou svým složením vhodné pro zvířata, chovaná ekologickým způsobem. V souladu se zákonem o eko-logickém zemědělství č.242/2000 Sb. při prodeji těchto výrobků ekologickým zemědělcům přikládáme kopii příslušného certifikátu, vydaného oddělením certifikace KEZ,o.p.s. Při objednávce našich výrobků specifikujte, zda hospodaříte v systému ekologického zemědělství . tyto řady minerálních lizů pro skot, ale i minerální lizy pro ovce, kozy či spárkatou zvěř, je možné na přání zákazníka doplnit a obohatit o organickou formou prvků – Se, Zn, Cu, Mg. Jedná se o cheláty těchto prvků, tedy organismem zvířat lépe využitelnou formu. Vždy část z celkového obsahu těchto prvků je nahrazena touto chelátovou
  formou. Lze dodat i vzájemné kombinace těchto prvků dle přání zákazníka.

  Tabulka složení základních řad minerálních lizů pro skot:

 • Minerální lizy pro ovce a kozy

  Minerální lizy pro ovce a kozy jsou vhodné pro všechny věkové kategorie zvířat od stáří 3 měsíců, pro plemena dojná, masná i chovaná pro vlnu.

  Minerální lizy pro ovce a kozy se vyrábějí v jedné základní řadě:

  řada LZ – O: vhodná pro letní období na pastviny i do stájí k zimní krmné dávce, poměr Ca:P je 2:1, obsah vápníku 60 g/kg, obsah hořčíku 60 g/kg, bližší složení uvádí tabulka.

  Řada LZ – O v základním provedení je vyráběna „na sklad" a to v obalech po 10 kg i 20 kg. Dodací lhůta je v tomto případě poměrně krátká, rozhoduje zajištění termínu dopravy.

  I u této řady výrobků platí v plném rozsahu možnost doplnění o organickou formu Zn, Se a o vzájemné kombinace. Zároveň je liz vyráběn i s přísadou melasy.

  Doporučujeme vzhledem k vlastnostem minerálního lizu, chránit jej před působením slunce a deště vhodným zastřešením či zastíněním.

  Tabulka složení základních řad minerálních lizů pro ovce a kozy:

 • Minerální lizy pro koně

  Minerální lizy pro koně jsou vhodné pro všechny věkové kategorie zvířat od stáří 3 měsíců, pro plemena pracovní i sportovní.

  Minerální lizy pro koně se vyrábějí v jedné základní řadě :

  řada LZ – K: vhodné jako celoroční doplněk k základní krmné dávce, poměr Ca:P je 3:1, obsah vápníku 135 g/kg, obsah hořčíku 40 g/kg, bližší složení uvádí tabulka

  Řada LZ – K v základním provedení je vyráběna „na sklad" v obalech po 10 kg. Dodací lhůta je v tomto případě poměrně krátká, rozhoduje zajištění termínu dopravy.

  I u této řady výrobků platí v plném rozsahu možnost doplnění o organickou formu Zn, Se, Cu a o vzájemné kombinace. Zároveň je liz vyráběn i s přísadou melasy.

  Doporučujeme vzhledem k vlastnostem minerálního lizu, chránit jej před působením slunce a deště vhodným zastřešením či zastíněním.

  Tabulka složení základních řad minerálních lizů pro koně:

 • Minerální lizy pro spárkatou zvěř

  Minerální lizy pro spárkatou zvěř jsou vhodné pro všechny věkové kategorie zvěře od stáří 3 měsíců, chované v oborách i pro zvěř ve volné přírodě.

  Minerální lizy pro spárkatou zvěř se vyrábějí v základní řadě LZ – 3. Bližší složení uvádí tabulka.

  Tato řada výrobků není vyráběna „na sklad“, ale až na základě objednávky zákazníka. I zde platí v plném rozsahu možnost doplnění o organickou formu Zn, Se a o jejich vzájemné kombinace. I tento liz je možno dodat s přísadou melasy.

  Doporučujeme vzhledem k vlastnostem minerálního lizu, chránit jej před působením slunce a deště vhodným zastřešením či zastíněním.

  Tyto minerální lizy pro spárkatou zvěř lze v našem výrobním sortimentu nahradit lisovanou obohacenou solí, případně kusovou solí.

  Tabulka složení základních řad minerálních lizů pro spárkatou zvěř:

 • Způsob balení minerálních lizů (nádoby, palety a obalový materiál)

  Minerální lizy jsou dodávány v nádobách z umělých hmot. Nádoby jsou svým složením určené pro styk s krmivy.

  Nejčastější tvary a rozměry nádob jsou:

  • nádoby hranaté – rozměry 300 x 266 mm, výška 120 mm, náplň 10 kg
  • nádoby kulaté – průměr 380 mm, výška 135 mm, náplň 20 kg

  Vzhledem k vlastnostem minerálního lizu, lze dodávat naše výrobky i bez obalů. Jedná se o náplně do kruhových nádob, tedy o 20 kg bloky určené ke vložení do nádoby, která Vám zůstala prázdná z předchozí dodávky. Tento způsob je našimi zákazníky velmi využíván. Ekonomické výhody jsou zřejmé – nekupujete obal, pouze výrobek.

  Minerální lizy dodáváme na paletách krytých smršťovací fólií. Hmotnost výrobků na paletě je 1 tuna. Palety jsou vratné výměnou při dodání výrobků. Po dohodě lze dodat i menší množství, záleží na specifikaci Vaší objednávky.

  Společnost Jamenská a.s. je zapojena do systému hospodaření s použitými obaly dle Zákona o obalech č.477/2001 Sb., uzavřením Smlouvy o sdruženém plnění u společnosti EKO-KOM, a.s. Praha.

 • Tabulka složení lizů pro konvenční zemědělství

 • Tabulka složení lizů pro ekologické zemědělství

 • Minerální lizy s přídavkem Humacu

  Přírodní huminové látky jsou přirozenou složkou výživy zvířat - jsou základní organickou strukturou půdy,běžně jsou přítomné v pitné vodě,řekách,jezerech.

  Huminové kyseliny v naturální formě patří mezi přírodní antibiotika ,která zvířata v přírodě sama vyhledávají,pokud mají zdravotní problémy anebo poranění.

  Působí detoxikačně a antisepticky.

  Podporují baktericidní,antivirovou a fungicidní ochranu organismu.

  Podporují imunitní systém a aktivují metabolismus.

  Stabilizují pH v celém trávicím systému zvířat a optimalizují trávicí pochody.

  Přídavky na bázi huminových kyselin zlepšuji konverzi krmiva, snižují úhyn a zabezpečují dobré produkční zdraví zvířat.

  Do našeho minerálního lizu přidáváme určité povolené množství humacu v přírodní formě jako doplněk.