Po - Pá 7:00 - 15:30 h.

prodejna tel.: 465 649 139, 737 760 113

JAMENSKÁ a.s.

Jamné nad Orlicí 104, 561 65 Jamné n/O

AGROSYSTÉM MLADKOV s.r.o.

Mladkov 173, 561 67 Mladkov

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO

Jamné nad Orlicí 289, 561 65 Jamné n/O

Vážení zemědělci

Vážení zemědělci,

Jamenská a.s.. je od 1. 1. 1999 klasickou zemědělskou firmou, hospodařící na výměře přes 1300 ha v bývalém okrese Ústí nad Orlicí, na území Pardubického kraje, v nadmořské výšce od 450 do 730 metrů nad mořem. Vedle výroby mléka, vepřového masa, trav na semeno a produktů ekologického zemědělství je důležitou položkou našich obchodních aktivit výroba a prodej minerálních krmiv - lizů a solí. Tradice výroby krmiv sahá až do roku 1983, tehdy pod hlavičkou zemědělského družstva.

Od 29.03.2002 do května 2008 byly naše výrobní i obchodní aktivity v souladu s ČSN EN ISO 9001:2001 = EN ISO 9001:2000, a to v plném rozsahu nejen ve výrobě krmiv, ale i v oblasti zemědělské prvovýroby. Byli jsme tak jednou z prvních zemědělských firem v této zemi, která sladila své pracovní postupy a způsob řízení jakosti s těmito mezinárodně uznávanými normami. A to v konvenčním i ekologickém zemědělství – ve výrobě mléka, chovu skotu, výkrmu prasat, pěstování polních plodin a podobně. Po vyhodnocení a naších zkušenostech jsme se rozhodli tento certifikát neobnovovat.

Jsme na českém a evropském trhu již 10 let, vyrábíme, prodáváme. Uvádíme na trh nové, kvalitnější a inovované výrobky. Postupně investujeme a modernizujeme svá výrobní zařízení. Zemědělci a chovatelé nás znají a naše výrobky kupují.

Za tím se skrývá obrovský kus práce a úsilí všech zaměstnanců společnosti Jamenská a.s. a ochota majitelů – akcionářů společnosti jít tímto směrem.

. . . a za to děkuji

Ing.Václav Filip
ředitel společnosti