Výstavy, reklama a propagace

Naše výrobky, jakkoliv jsou mezi zemědělskou veřejností známé a pro výživu zvířat potřebné, se samy neprodávají.

Foto z výstavy Země živitelka 2003 v Českých Budějovicích

Foto z výstavy

Našim zákazníkům se prezentujeme nejen tímto uceleným materiálem, ale i mnoha dalšími způsoby:1.   Pravidelně se účastníme odborných výstav v této zemi, na regionálních výstavách zvířat,     
      chovatelských seminářích a srazech.

2.   Naše výrobky inzerujeme v celostátních periodikách (Náš chov, Agrospoj, Chovatel, …).

3.   Celý sortiment včetně aktuálních novinek je uveden na našich internetových stránkách
      www.jamenska.cz

4.   Osobní kontakt se zákazníky udržujeme díky vlastnímu rozvozu výrobků. Jde o nejúčinnější
      formu propagace. Spokojený odběratel naše výrobky objedná  znovu, nechá si poradit o dalších
      možnostech spolupráce a svému sousedovi poradí, co si má objednat.

5.   Sami jsme chovatelé zvířat a naše výrobky v plné míře používáme. Na trh dodáváme osvědčené
      výrobky. Chovatelé se mohou přijet podívat do našich stájí a poradit se o možnostech používání
      našich výrobků.