Organizace prodeje, distribuce a doprava, pásma dopravy

Každý prodej začíná objednávkou. Nejlépe telefonicky, případně faxem či e-mailem se spojte s prodejním oddělením, kde ve spolupráci s našimi pracovníky zadáte svou objednávku a adresu spolu s telefonickým spojením na Vás. Zároveň Vám sdělíme orientační termín doručení zboží.

O konečném termínu dodání jste informováni telefonicky a je s Vámi upřesněn čas a místo předání zboží. Řidiči našich vozidel se s Vámi mohou rovněž spojit. Pokud situace na našich silnicích neumožní dodržet dojednaný termín, operativně upřesní čas doručení.

. Stanovená pásma dopravy

Naše společnost zajišťuje dodání celého sortimentu svých výrobků po území ČR vlastní dopravou (případně ve spolupráci s jinými přepravci). Cena za dopravu je zahrnuta v ceně výrobku. Jak je vidět z uvedené mapy ČR, praktikujeme systém jednotných cen svých výrobků pro dané pásmo prodejů. Ta jsou v ČR celkem čtyři. Nulté pásmo je pro případy, kdy si pro zboží sami přijedete, máte-li například cestu do našeho regionu Východních Čech (okres Ústí nad Orlicí). Cenové podmínky v jednotlivých pásmech se dozvíte při podání objednávky.

Spolu s předáním zboží obdržíte zároveň i veškeré doklady – fakturu, certifikáty stvrzující vhodnost použití našich výrobků v systému ekologického zemědělství a podobně. Způsob úhrady za zboží je dohodnut již při objednání, naši řidiči samozřejmě mohou při předání zboží převzít hotovost. Je-li zboží dodáno na paletách, je nutné mít připraveny palety na výměnu, jinak jsou doúčtovány.
  Pro případy osobního odběru zboží v naší společnosti připomínáme způsob přímého prodeje. Prodejní oddělení sídlí asi 1 km před výrobním areálem přímo u hlavní přístupové komunikace. Zde obdržíte veškeré doklady, při menších objemech i naložíte zboží. Pokud jde o větší množství, přejedete do výrobního areálu, kde je Vám po předložení dokladů z prodejního oddělení naloženo požadované zboží. V každém případě vlastní odběr zboží je nutné telefonicky dohodnout, aby příslušný sortiment byl na skladě.

Obchod

Obchod