Minerální lizy pro zvířata v systému ekologického zemědělství

S platností od 7. 12. 2004 připravila společnost Jamenská a.s. pro chovatele zvířat v systému ekologického zemědělství novou řadu výrobků – minerálních lizů pro skot, ovce, kozy a koně, která splňuje Zákon č. 242/2000 Sb. a NR 2092/91.


Certifikát KEZ Příloha certifikátu KEZ

Nové složení výrobků (použité suroviny) je v roce 2005 pro chovatele zvířat v systému ekologického zemědělství zárukou splnění podmínek nutných k uznání chovu orgány KEZ o.p.s. a k nároku na výplatu dotací pro EZ.

Tabulka složení základních řad minerálních lizů pro skot:

Minerální liz Ca P Mg Na Mn Zn Cu I Co Se Ca:P
(průměrné hodnoty - změna možná) g/kg mg/kg  
Mg pro EZ skot 32 50 88 145 3250 5000 350 40 10 20 1:1,55
Mg-P pro EZ skot 18 70 75 165 3000 4100 490 40 10 20 1:3,90
Ca pro EZ skot 65 50 38 150 1200 4000 400 40 10 20 1,30:1
Reka pro EZ skot 90 40 55 110 1900 3000 500 40 10 20 2,25:1
Ovce pro EZ ovce, kozy 55 30 75 140 760 3900 40 10 15 1,80:1
Koně pro EZ koně 125 45 50 90 1400 1800 300 20 20 8 2,80:1

Změna složení vyhrazena.

Kromě těchto vlastních výrobků zůstává samozřejmě v nabídce i nadále krmná sůl lisovaná Lisal (kostky 10 kg), kusová sůl a pytlovaná sůl. Vhodnost použití krmné soli v systému EZ není třeba dokládat příslušným certifikátem KEZu o.p.s., možnost použití krmné soli v systému EZ vyplývá přímo ze Zákona č. 242/2000 Sb. a NR 2092/91.
Certifikát na výrobky pro EZ „KEZ doporučuje pro EZ“ č. 001854 pro výrobce vstupů pro EZ ze dne 7. 12. 2004 je platný do 6. 12. 2005.