Minerální lizy pro spárkatou zvěř

Minerální lizy pro spárkatou zvěř jsou vhodné pro všechny věkové kategorie zvěře od stáří 3 měsíců, chované v oborách i pro zvěř ve volné přírodě.Minerální lizy pro spárkatou zvěř se vyrábějí v základní řadě LZ – 3. Bližší složení uvádí tabulka.

Tato řada výrobků není vyráběna „na sklad“, ale až na základě objednávky zákazníka. I zde platí v plném rozsahu možnost doplnění o organickou formu Zn, Se a o jejich vzájemné kombinace. I tento liz je možno dodat s přísadou melasy.

Doporučujeme vzhledem k vlastnostem minerálního lizu, chránit jej před působením slunce a deště vhodným zastřešením či zastíněním.

Tyto minerální lizy pro spárkatou zvěř lze v našem výrobním sortimentu nahradit lisovanou obohacenou solí, případně kusovou solí.

Tabulka složení základních řad minerálních lizů pro spárkatou zvěř: