Minerální lizy pro skot

Minerální lizy pro skot představují nosný program výroby minerálních krmiv ve společnosti Jamenská a.s. Tyto výrobky jsou vhodné pro všechny věkové kategorie zvířat od stáří 3 měsíců, pro dojná i masná plemena skotu.


Krávy

Ve stájích se minerální lizy umísťují v dosahu zvířat, nejlépe do speciálních držáků (hranaté nádoby s náplní 10 kg). Tyto držáky je možné dodat spolu s první dodávkou lizů. Nádoby kruhové s náplní 20 kg je možné umístit např. do krmných žlabů nebo do speciálních podstavců. Pro tyto případy jsou vhodné použít samostatné náplně, nedochází k poškození obalů. Vhodné je umístění v blízkosti napáječek nebo napájecích žlabů.

Minerální lizy pro skot lze rozdělit do několika řad, lišících se složením a vzájemným poměrem mezi vápníkem, hořčíkem a fosforem:

řada Mg

  • vhodná pro letní období na pastviny i do stájí k zelenému krmení, poměr Ca:P je 1:1,4, obsah vápníku 35 g/kg, obsah hořčíku 80 g/kg, bližší složení uvádí tabulka

řada Mg-P

  • svým složením vhodná pro výživu krav stojících „na sucho", poměr Ca:P je 1: 3,5, obsah vápníku 20 g/kg, obsah hořčíku 60 g/kg, bližší složení uvádí tabulka

řada Ca

  • vhodná k zimní krmné dávce i k celoročnímu použití, poměr Ca:P je 1,4:1, obsah vápníku 70 g/kg, obsah hořčíku 30 g/kg, bližší složení uvádí tabulka

řada Reka-Miral

  • pro období zvýšené spotřeby vápníku (např. po otelení), poměr Ca:P je 2,5:1, obsah vápníku 100g/kg, obsah hořčíku 50 g/kg, bližší složení uvádí tabulka

Tyto řady lizů jsou rozšířeny i o liz s přísadou melasy.

Řada Mg a řada Ca jako základ naší nabídky je vyráběna „na sklad“ a to v obalech po 10 kg i 20 kg. Dodací lhůta je v tomto případě poměrně krátká, rozhoduje zajištění termínu dopravy.

Na pastvinách doporučujeme pokládat lizy na vyvýšené místo do připravených podstavců, nebo použít např. pneumatiku jako obruč kolem nádoby, čímž se zabrání převrácení nádoby zvířaty, rozbití obalu a znehodnocení výrobku.
Doporučujeme vzhledem k vlastnostem minerálního lizu, chránit jej před působením slunce a deště vhodným zastřešením či zastíněním.

Nejen tyto řady minerálních lizů pro skot, ale i minerální lizy pro ovce, kozy či spárkatou zvěř, je možné na přání zákazníka doplnit a obohatit  o organickou formu prvků  Se, Zn, Cu. Jedná se cheláty těchto prvků, tedy organismem zvířat lépe využitelnou formou. Vždy část z celkového obsahu těchto prvků je nahrazeno touto chelátovou formou. Lze dodat i vzájemné kombinaci těchto prvků dle přání zákazníka.
 

Lizy

Takový výrobek je poté označen např. liz Mg-Se-Zn. Toto označení znamená, že se jedná o řadu Mg doplněnou o organickou formu Se a organickou formu Zn. Konkrétní složení daného výrobku je samozřejmě uvedeno na etiketách.

Jak základní řady minerálních lizů, tak i varianty obohacené o organickou formu Se, jsou svým složením vhodné pro zvířata, chovaná ekologickým způsobem. V souladu se zákonem o eko-logickém zemědělství č.242/2000 Sb. při prodeji těchto výrobků ekologickým zemědělcům přikládáme kopii příslušného certifikátu, vydaného oddělením certifikace KEZ,o.p.s. Při objednávce našich výrobků specifikujte, zda hospodaříte v systému ekologického zemědělství . tyto řady minerálních lizů pro skot, ale i minerální lizy pro ovce, kozy či spárkatou zvěř, je možné na přání zákazníka doplnit a obohatit o organickou formou prvků – Se, Zn, Cu, Mg. Jedná se o cheláty těchto prvků, tedy organismem zvířat lépe využitelnou formu. Vždy část z celkového obsahu těchto prvků je nahrazena touto chelátovou
formou. Lze dodat i vzájemné kombinace těchto prvků dle přání zákazníka.

Tabulka složení základních řad minerálních lizů pro skot: